Srodki gasnicze sgsp

Para wodna jest często stosowanym środkiem gaśniczym. Kojarzy się ją wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma mały ciężar praktyczny a w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną podaje się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy pewno stanowić brana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie zachodzą w odpowiedź z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie pomocne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efektu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej funkcjonalne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana tylko w tych miejscach, co do jakich zajmuje się pewność, że nie istnieją w nich ludzie. Z ciekawości na duże ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić kłopotliwa dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.