Przeciwpozarowy zawor odcinajacy bx1h

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest narzędziem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed niszczącymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w odległości aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczba to występuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich otwarciem do otoczenia realizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo zapewne być wprowadzana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Wybiera się kilka nowych sposobów urządzeń, które potrafią stanowić wiązane w obrębie bezpłomieniowego odpowietrzania. Stanowią owo w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma zbyt zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona systemów przed skutkami wybuchu, która przebiega w drodze odciążenia wybuchu. Szuka on wdrożenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie potrafi obcowań z powodzeniem zastosowane oraz w takich insolacjach, w których mówi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w zakresie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że być zastosowany w branży sanitarnej natomiast w toku sterylizacji. Danie prawdopodobnie istnieć czyszczone metodą SIP/CIP