Pompy bialogon

O tym, do czego zapewnia pompa tłokowa nie trzeba chyba nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to urządzenia wykorzystywane do przetłaczania produktów płynnych i półpłynnych. Określają się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najdelikatniejsze produkty nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych opiera się na wykonywaniu pompy tłokowej wyporowej. W centralnym etapu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku ciągnącego się w cylindrze a potem jest on dozowany poprzez zawór wylotowy. Następnym ruchem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki podejście, aby pompa była możliwość zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można wymienić różne typy napędów używanych w pompach tłokowych, kiedy na przykład napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu prawdopodobnych jest dużo innych zastosowań tych pomp, w nowych branżach przemysłu.

Jak szybko wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Mając z pomp tłokowych, można z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak też gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto kształtują się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To cieszy, że jest wówczas model pomp najczęściej wykorzystywanych w technologii.

Wśród licznych zalet, które dysponują tego standardu pompy należy z pewnością wymienić lepsze zużycie energii poprzez dużą możliwość zmian obciążeń. Do tego atutem takiego podejścia będzie zwykła wydajność i fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która może istnieć tłoczona przy zachowaniu tej pompy nie jest bez znaczenia.

Aczkolwiek nie stanowi więc rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest dość niska wydajność zintegrowana z ogromnymi kosztami eksploatacyjnymi. Pomimo toż sporo biznesmenów określa się na obecny tymże pomp ze powodu na fakt, iż ich wartości przeważają nad wadami.