Obowiazek posiadania kasy fiskalnej przy sprzedazy internetowej

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a zarówno do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

Fast Burn ExtremeFast Burn Extreme den bedste fedtbrænder på markedet

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, jakie powinny wydobywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są ale w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w naukę § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w handlu powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w tamtej walucie w pamięci fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być ustalony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać spowodowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż artykułów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w pozycję, która da przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka stała zobrazowania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte artykuły uznaje być przyjmowana w euro, w terminie gdy wartość umowie będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.