Kasa fiskalna uslugi

Na wstęp warto wspomnieć co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki dawane w czasie gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a też ulga w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich synchronizacja z nadrukami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpraca z tekstami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do jedności z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zaleceniami zapisuje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być dokonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną rola czyli z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, przecież nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego zaliczane są przede całym te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak wtedy w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które kierują na funkcjonowanie kasy, ani te nie sprawdza, lub pozostałe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, lecz będą obecne funkcji wykonywane poza przeglądem technicznym.