Higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe

Każda firma odpowiedzialna jest do pamiętania o zabezpieczenie swoich gości. W szczególności działa to przedsiębiorstw, które w naszej ról korzystają z delikatnych materiałów. Zdrowie a działanie ludzi postępujących w takich warunkach winno być poprzez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z ofertą przedstawienia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Traktuje to rzeczywiście tylko przedsiębiorstw, w jakich dawane są łatwopalne materiały, mogące pracować atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć także ciecze, gazy, jak i niezwykle rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność są pracownicy, należy w wczesnej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się użyć do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Przedstawia ono o tym, jakie dokumenty powinien zrobić pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, mówi o tym, że czyni on doskonałej oceny ryzyka, które stanowi zjednoczone z możliwością spotkania w polu pracy atmosfery wybuchowej. Jest więc tzw. "ocena ryzyka", która stanowi między innymi dodatkowe elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo życie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) używane przez pracodawcę instalacje, treści i mieszaniny, zachodzące między nimi mechanizmy i ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Istotne jest dodatkowo uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, jakie potrafią być w jeden sposób połączone otworami z miejscami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W sytuacji zagrożenia, one i nie będą pewne.

Po skończeniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany jest ponad, razem z punktem 7.1 Rozporządzenia, do stworzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się wiązać z niewiele podstawowych części, zawierać spis rzeczy i oświadczenia pracodawcy o świadomości chcących na nim słów. Do pierwszych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych środków zapobiegania wybuchom, wiedza o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a ponadto dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien także zawierać grafiki i plany obiektu.

W projekcie sporządzenia prawidłowo wysoko wymienionej dokumentacji warto wziąć z pomocy specjalistów. Trwanie i zdrowie gości jest ale najważniejsze i warto mieć pewność, że prawidłowo wykonali oceny ryzyka.