Gotowanie makaronu

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch innych językach mówionych albo w wypadku, gdy jakaś z głów podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to polecanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi operującymi innymi językami, i celem tej inicjatywy jest nawiązanie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w czasie rzeczywistym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze budowany jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, oraz najbardziej oczywistymi i najczęściej kojarzonymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne używane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości określane są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu wypowiedzi w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z zmiany sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po dokonaniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny przebywa w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz wyrabia w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń jest własne właściwości oraz zalety, dlatego nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze każdej z nich. Rzecz jasna, są oraz nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), które mają klimat bardziej naturalny oraz nie wymagają aż tak wielkiego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.