Dzialalnosc gospodarcza c

novitus nanoNovitus NANO E - kasa fiskalna Polkas Kraków

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w średnich obiektach, kiedy zaś w wysokich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref zewnętrznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w postaci modułów i często brane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Dany jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i uroda biegnąca razem z jej charakterem. Oznaczenia na innych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osobę wydobywa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we jakichś obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budowie jest sprowadzenie wszystkich do bezpiecznego pójścia w wypadku ewakuacji. Z tegoż warunku powinny być znacznie znane, ponieważ w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest mały pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary również liczna sprawność, duża trwałość tudzież wysoka wartość luminacji.