Dyrektywa unijna o ochronie danych osobowych

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedyne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w istocie minimalnych wymagań dla urządzeń oraz sposobów ochronnych oddanych do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w droga szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, jakie pragnie robić produkt w relacje od otoczenia w jakim będzie on traktowany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne wychodzące z innych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wykorzystywana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich dawania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już wycofany z sektora. Daje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.