4 etapy rozwoju pracownika

Mianem szkoleń kwalifikuje się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić nauki i umiejętności zawodowe potrzebne do pisania określonej pracy. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o stosunkowo niewielkiej frekwencji, bowiem maksymalnie stosuje w nich udział około trzydziestu osób. Jest zatem liczba uczestników przywodząca automatycznie na badaj liczebność klasy szkolnej, a to skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to lecz również forma edukacji, natomiast nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób odpowiedzialnych. Charakteryzuje się kilka sposobów szkoleń, w współzależności od strony kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie każdych chętnych, zaś udział w nich istnieje nieobowiązkowy, chociaż przedsiębiorcy także mogą wysyłać swoich ludzi na ostatniego rodzaju szkolenia kadr, pokrywając przy tym dziedzinę kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w jakiej nawołuje do stałego podnoszenia kompetencji pracowników tudzież udostępnia internetową bazę danych mającą informacje na fakt dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z dużej firmy), zainteresowani są prowadzeni na szkolenia tego gatunku przez ich właściciela, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – wykonują się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego urzędu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich mówienie jest zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim stanowi dom pracy. Istnieje tzw. rejestr firm szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów), które mówią szkolenia dla pań poszukujących pracy i bezrobotnych finansowane ze sposobów publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do uprawianego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.